Przejdź do treści

OFERTA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)

  1. Informowanie Usługobiorcy oraz jego personelu, który przetwarza dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tym zakresie.
  2. Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz innych regulacji wdrożonych przez Usługobiorcę w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu przetwarzającego dane osobowe oraz powiązane z tym audyty.
  3. Udzielanie na żądanie Usługobiorcy zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  4. Współpraca z organem nadzorczym.
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla wszystkich osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
  6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Doradztwo w ochronie danych osobowych

Informowanie Usługobiorcy oraz jego personelu, który przetwarza dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tym zakresie

Opracowywanie dokumentacji ochrony danych osobowych

Szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych

Skip to content