Przejdź do treści

Audyty KRI

Wykonanie audytu KRI jest wymogiem ustawowym dla każdego podmiotu publicznego, zgodnie z § 20 ust. 1 KRI oraz § 20 ust. 14 KRI. Dzięki audytowi KRI w obszarze organizacyjnym i formalnym poznasz rozwiązania minimalizujące ryzyko oraz będziesz mógł rozliczyć się w zakresie stosowanych zabezpieczeń. Dodatkowo otrzymasz skuteczne procedury podwyższające ciągłość działania oraz będziesz wiedział, które elementy generują zagrożenie. Natomiast w obszarze technicznym będziesz mógł wdrażać konkretne narzędzia podwyższające poziom bezpieczeństwa oraz poznasz rozwiązania minimalizujące ryzyko z naciskiem na narzędzia teleinformatyczne. W ramach audytu KRI poddamy analizie Twoje usługi elektroniczne, możliwości bezpieczeństwa Twojej organizacji, elementy mające wpływ na bezpieczeństwa oraz zagrożenia wobec zasobów organizacji. Audyt zawiera również weryfikację strony internetowej organizacji zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1.Now

Skip to content