RODO

Kompleksowa oferta ochrony danych osobowych.
Pełnienie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Zgodnie z przepisami, każdy podmiot zobowiązany jest do ochrony przetwarzanych danych osobowych. Brak lub nieodpowiednia ochrona danych osobowych skutkuje administracyjnymi karami pieniężnymi.

 • Inwentaryzacja i aktualizacja zasobów (aktywów).
 • Identyfikacja, opracowanie i utrzymanie zbiorów danych osobowych.
 • Sporządzenie wykazu pomieszczeń obszaru przetwarzania danych osobowych.
 • Opracowanie i utrzymanie rejestrów czynności przetwarzania.
 • Opracowywanie informacji dla osób, których dane są przetwarzane.
 • Opracowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych.
 • Opracowywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przygotowywanie upoważnień dla osób przetwarzających dane osobowe.
 • Doradztwo w doborze zabezpieczeń – środków technicznych i organizacyjnych.
 • Prowadzenie audytów w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Opracowanie, wdrożeniu i utrzymanie polityki ochrony danych osobowych.
 • Przygotowywanie zgłoszeń dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych.
 • Przygotowywanie i nadzór nad realizacją działań zaradczych i zapobiegawczych.
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 • Prowadzenie szkoleń personelu w zakresie ochrony danych osobowych.

O mnie

Krzysztof Kranc

Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych.
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: 2001 r. licencjat w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003 r. magister w specjalności administracja publiczna.
W roku 2010 r. studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej w Opolu na kierunku nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji.
W roku 2014 studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku ochrona danych osobowych w administracji i biznesie.
Certyfikat Audytora Wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat Auditora Wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (ISO 9001, 27001, 19011).
Zawodowo ochroną danych osobowych zajmuje się od roku 2011 jako audytor i kontroler.
Od 2014 roku szkoleniowiec w zakresie ochrony danych osobowych.
Od 2015 roku administrator bezpieczeństwa informacji, a następnie od roku 2018 inspektor ochrony danych w ponad 20 podmiotach publicznych i przedsiębiorstwach prywatnych.

Nota biograficzna

Krzysztof Kranc
Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych.
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: 2001 r. licencjat w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003 r. magister w specjalności administracja publiczna.
W roku 2010 r. studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej w Opolu na kierunku nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji.
W roku 2014 studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku ochrona danych osobowych w administracji i biznesie.
Certyfikat Audytora Wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat Auditora Wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (ISO 9001, 27001, 19011).
Zawodowo ochroną danych osobowych zajmuje się od roku 2011 jako audytor i kontroler.
Od 2014 roku szkoleniowiec w zakresie ochrony danych osobowych.
Od 2015 roku administrator bezpieczeństwa informacji, a następnie od roku 2018 inspektor ochrony danych w ponad 20 podmiotach publicznych i przedsiębiorstwach prywatnych.

Kontakt

Masz pytania? Chcesz poznać szczegóły oferty? A może problem do rozwiązania?
Zapraszam do kontaktu:

 • pod numerem telefonu: 509 947 925
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: poczta(at)krzysztofkranc.com
 • osobiście/ pocztą tradycyjną: Prudnik ul. Prężyńska 17 lok. 2, 48-200 Prudnik