OFERTA

 • Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych.
 • Doradztwo i szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Kontrole i audyty ochrony danych osobowych.
 • Inwentaryzacja i aktualizacja zasobów wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.
 • Identyfikacja zbiorów danych osobowych.
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych.
 • Opracowywanie zgód i informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 • Ewidencjonowanie ujawnionych danych osobowych.
 • Opracowywanie i ewidencjonowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Opracowywanie i ewidencjonowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Przeprowadzanie testów, pomiarów i ocen skuteczności środków bezpieczeństwa.
 • Ocena ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane i postępowanie z ryzykiem, działania zapobiegawcze.
 • Ewidencjonowanie naruszeń ochrony danych osobowych, działania zaradcze i korygujące.

Nota biograficzna

Krzysztof Kranc

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu:

2019 r. Studia podyplomowe: IOD – Inspektor ochrony danych osobowych. Zarządzanie ochroną informacji w firmie.

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Akademia WSB):

2014 r. Studia podyplomowe: Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie.
2014 r. Certyfikat Auditora Wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (ISO 9001, 27001, 19011).

 • Politechnika Opolska w Opolu:

2010 r. Studia podyplomowe: Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji.
2010 r. Certyfikat Audytora Wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Akademia WSB):

2003 r. Studia magisterskie: Administracja publiczna.
2001 r. Studia licencjackie: Zrządzanie przedsiębiorstwem.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2018 r. inspektor ochrony danych.
 • 2015 – 2018 r. administrator bezpieczeństwa informacji.
 • Od 2014 r. szkoleniowiec w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Od 2011 r. audytor i kontroler systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Kontakt

Masz pytania lub problem do rozwiązania?
Chcesz poznać szczegóły oferty?

Zapraszam do kontaktu: tel. 509947925, ul. Prężyńska 17, 48-200 Prudnik, poczta@krzysztofkranc.com