OFERTA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwem Informacji

  1. Informowanie Usługobiorcy oraz jego personelu, który przetwarza informacje, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji i doradzanie im w tym zakresie.
  2. Monitorowanie przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie informacji oraz innych regulacji wdrożonych przez Usługobiorcę w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.
  3. Prowadzenie działań uświadamiających, w tym szkoleń, w zakresie bezpieczeństwa informacji dla osób przetwarzających i chroniących informacje.
  4. Nadzorowanie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
  5. Nadzorowanie zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji.
  6. Opracowywanie okresowych programów i planów audytów bezpieczeństwa informacji oraz nadzór nad realizacją audytów bezpieczeństwa informacji.
  7. Współpraca ze stronami zainteresowanymi w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Doradztwo w bezpieczeństwie informacji

Informowanie Usługobiorcy oraz jego personelu, który przetwarza informacje, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji i doradzanie im w tym zakresie.

Opracowywanie dokumentacji SZBI (ISMS) 27001 oraz SZCD (BCMS) 22301

Szkolenia w zakresie SZBI (ISMS) 27001 oraz SZCD (BCMS) 22301