Przejdź do treści

O MNIE

Krzysztof Kranc

 • Od 2021 r. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) wg normy 22301:2019.
 • Od 2020 r. Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji.
 • Od 2020 r. szkoleniowiec w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 • Od 2020 r. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności (PIMS) wg normy ISO 27701:2019.
 • Od 2019 r. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) wg normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017.
 • Od 2016 r. Inspektor Ochrony Danych.
 • 2015 – 2018 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
 • Od 2014 r. Auditor wewnętrzny QMS (Quality Management Systems) wg normy PN-EN ISO 9001:2009.
 • Od 2014 r. Auditor wewnętrzny ISMS (Information Security Management System) wg normy PN-ISO/IEC 27001:2007.
 • Od 2014 r. szkoleniowiec w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Od 2011 r. specjalista w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Od 2009 r. audytor i kontroler wewnętrzny.
 • Od 2008 r. specjalista w zakresie opracowywania, nadzorowania i rozliczania projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych.
Skip to content